Szkolenie trafiło właśnie
do Twojego koszyka

Strategia social media

Organizując konkursy na Facebooku lub/i na Instagramie zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu zaangażowania i zasięgu na naszym profilu. Jednak jak zorganizować taką aktywność, by była ona legalna w świetle regulaminu Facebooka i przede wszystkim - polskiego prawa?

Organizacja konkursu na Facebooku a polskie prawo

W polskim prawie nie istnieje definicja pojęcia „konkurs”.

Ale to nie znaczy oczywiście, że ich organizatorów nie obowiązują żadne zasady! Co więcej, nieumiejętnie przeprowadzona aktywacja może mieć poważne konsekwencje. 

W Kodeksie Cywilnym znajdziemy definicję "przyrzeczenia publicznego", które jest zbliżone do ogólnoprzyjętej definicji konkursu. Oczywiście, szukając głębiej, znajdziemy również definicję loterii (ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych), jednak tych radzimy szczerze unikać małym i średnim firmom, z uwagi na skomplikowaną procedurę organizacyjną. 

Przyrzeczenie publiczne:

Art. 919 § 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.
(…)
Art. 921. § 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.
2. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.

Loteria: 

Art. 2. ust. 1. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to:
(…)
10) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Główną różnicą pomiędzy przyrzeczeniem publicznym, a loterią jest sposób wyboru zwycięzcy.

W pierwszej sytuacji, możemy sami zdecydować o sposobie wyboru zwycięzców - w drugiej decyduje przypadek.

Kolejną, bardzo istotną różnicą są formalności - zorganizowanie loterii wymaga ścisłej współpracy z urzędem celnym. Przyrzeczenie publiczne nie wymaga zezwolenia i nie musi być zgłaszane - jednak obliguje Cię do dotrzymania „umowy” ze zwycięzcą. 

Przyrzeczenie czy loteria?

Z uwagi na dużo prostszą drogę organizacji konkursu w formie przyrzeczenia publicznego, rekomendujemy zrezygnować z aktywności, które noszą znamiona loterii.

Ale co to właściwie znaczy?

Wybór zwycięzców nie może odbywać się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” (o zwycięstwie decyduje przypadek - np. czas zobaczenia posta), bądź np. przy pomocy losowania zwycięskiego komentarza. W przypadku kontroli i wykazania nielegalnego przeprowadzenia loterii, konsekwencje finansowe mogą okazać się niewspółmierne do osiągniętej aktywności bądź zasięgu. 

Jak uniknąć posądzenia nas o przeprowadzenie loterii?

Organizując konkurs, postaraj się by wybór zwycięzcy opierał się na „zadaniu kreatywnym”, najlepiej na podstawie subiektywnego wyboru kilkuosobowej komisji. Zadając uczestnikom pytanie, które zmusza do napisania dłuższego komentarza, bądź wrzucenia dopasowanego zdjęcia, pozwoli wybrać Ci najbardziej kreatywne osoby. 

Pamiętaj, że polskie prawo obliguje Cię również do każdorazowego przygotowania regulaminu oraz odprowadzenia podatków od wysoko wartościowych nagród. 

Co powinno znaleźć się w regulaminie konkursu? 

 1. Informacja kto jest organizatorem konkursu i fundatorem nagród (mogą być to dwie różne firmy). 

 2. Wymagania techniczne - np. dostęp do Internetu / posiadanie aktywnego profilu na Instagramie.

 3. Informacja o zakazie zgłaszania materiałów, do których uczestnik nie ma praw autorskich. 

 4. Nazwa konkursu. 

 5. Ramy czasowe: czas trwania konkursu / data ogłoszenia wyników / czas na dostarczenie danych przez zwycięzców / czas dostarczenia nagród. 

 6. Zadanie konkursowe. 

 7. Kryteria i sposób wyboru laureata (wraz ze sposobem ogłoszenia wyników *).

 8. Liczbę, rodzaj i wartość nagród. 

 9. Informacja o procedurze odprowadzenia podatków, w przypadku nagród o wysokiej wartości. 

 10. Procedura reklamacyjna. 

 11. Niezbędne zgody marketingowe oraz te o przetwarzanie danych osobowych * (nie zapomnij o danych potrzebnych do ewentualnego odprowadzenia podatku).

(*) W przypadku zbierania danych osobowych zwycięzców lub ogłaszania zwycięzców, rekomendujemy skonsultować tą kwestię z osobą odpowiedzialną za wdrożenie RODO w Waszej firmie. W przypadku kontroli ta kwestia może być sprawdzana! 

Organizacja konkursu a regulamin Facebooka

Przeszliśmy już przez zapisy w polskim prawie dotyczące organizacji konkursów - ale co na to regulamin Facebooka? O tym musisz pamiętać: 

 1. Konkurs nie może zachęcać do wykorzystania natywnych funkcji Facebooka / Instagrama. Niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu / udostępnij na osi znajomego / oznacz znajomych w tym poście”, jako warunek uczestnictwa w konkursie. 

 2. Konkurs musi posiadać regulamin - pamiętaj, że regulamin powinien być zapisany na stałe, nie tylko na czas trwania konkursu (podobnie jak lista zwycięzców). Rekomendujemy umieścić go w notatkach na Facebooku (w przypadku Instagrama również wraz z informacją / linkiem w copy).

 3. W regulaminie należy szczegółowo opisać wymagania - pamiętaj o ograniczeniach wiekowych oraz miejscu zamieszkania! Jeśli nie napiszesz wyraźnie, że konkurs prowadzony jest na terenie konkretnego kraju, możesz zdziwić się przy zbieraniu danych od Zwycięzców

 4. Zgodność z przepisami prawa, dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji - rozumie się samo przez się ;-) 

 5. Obowiązek informacyjny mówiący o tym, że Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za działania konkursowe - informacja o tym, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, bądź popierana przez serwis.

Pełna treść regulaminu FB.

Podatki od nagród w konkursie na Facebooku

Organizujesz konkurs? Od każdej nagrody musisz odprowadzić podatek! 

Wysokość podatku to 10% od wartości wygranej lub nagrody.

Obowiązek odprowadzenia podatku spoczywa na instytucji wydającej nagrodę (obowiązku nie można przenieść na laureata konkursu). W zależności od rodzaju konkursu (loteria / przyrzeczenie publiczne), można skorzystać ze zwolnień. 

W przypadku organizacji konkursu na zasadach przyrzeczenia publicznego, możemy skorzystać z kwoty wolnej od podatku **. 

Kwota wolna od podatku to wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

** Jeśli macie wątpliwości dotyczące czy ta ulga dotyczy Waszego konkursu - skonsultujcie to z księgową lub prawnikiem! :) 

Organizacja konkursów na Facebooku bądź Instagramie może zwiększyć aktywność i zasięg na Waszych profilach, oraz pozytywnie wpłynąć na liczbę obserwujących. Z drugiej strony, może powodować nalot "konkursowiczów" na profil, niekoniecznie będących naszą grupą docelową.

Tak czy inaczej, taka aktywacja obostrzona jest wieloma regulacjami prawnymi. Stosując się do prostych zasad które ujęliśmy w powyższym artykule - nie powinny Cię spotkać żadne niemiłe konsekwencje. 

O autorze

Dorota Woźniczka

Dorota Woźniczka

Team Leader & Senior Social Media Specialist


Starszy specjalista w Tigers.  Zajmuje się kompleksowym wsparciem klienta, realizuje kampanie reklamowe i współprace influencerskie.

道山学海