10.09
.
2021

2 min.

Uzyskaj dofinansowanie na szkolenia Tigers!

Autor:

Dominika Kaczor

Czas:

2 min.

Tigers od sierpnia należy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Mikroprzedsiębiorcy mogą wnosić o dofinansowanie na szkolenie pracowników w wysokości od 80% do 100%!

Prowadzisz małą firmę?

Uzyskaj dofinansowanie na szkolenia Tigers dla Ciebie lub Twoich pracowników!

Wysokość dofinansowania to od 80% do 100% całkowitej wartości szkolenia. Wniosek o dofinansowanie może złożyć każde mikroprzedsębiorstwo, które zatrudnia do 10 osób, w tym min. 1 osobę na umowie o pracę.

 

Jak złożyć wniosek?

Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia przez niego działalności.

Wniosek musi trafić od pracodawcy do Urzędu Pracy właściwego dla firmy. Tam też są informacje o tym, jakie środki są dostępne i kiedy są nabory zgłoszeń (niektóre urzędy przyjmują zgłoszenia w trybie ciągłym, niektóre tylko w określonych terminach).

Tigers pomaga w poprawnym wypełnieniu wniosku. W tym celu prosimy o kontakt na mail szkolenia@tigers.pl.

Numer ewidencyjny wpisu Tigers do RIS: 2.14/00293/2021. Szczegóły wpisu można znaleźć tutaj

联系Opisz nam swoje wyzwanie,
znajdziemy drogę

Napisz do nas